At this moment Versatec is looking for a Technical Safety Engineer. Please check also our other vacancies!

Versatec present op de Waterinfodag 1 november 2021

Versatec Energy is een van de deelnemers op de Waterinfodag op woensdag 1 november 2021 in het Congrescentrum 1931 te ‘s-Hertogenbosch.

De vraag die Versatec stelt is; ‘Is de basis op orde’? Daarmee bedoelen wij is alle documentatie met betrekking tot watermanagement zoals kwaliteit, kwaliteitsborging, betrouwbaarheid, planning m.b.t. kansen en risico’s, taken, procedures en werkprocessing binnen het huidige kwalititeitsmanagementsysteem en ondersteunende processen op orde? Is uw bedrijf ISO 14001:2015 proof? Met al deze vraagstukken kunt u bij ons terecht.

Versatec staat op de beurs in Beurshal 2 stand 303. Kom ons bezoeken!

Indien u bent gevaccineerd of een negatieve corona testuitslag heeft (niet ouder dan 24 uur) krijgt u toegang.
U kunt dit laten zien via de app “Coronacheck”.

Ga voor meer informatie naar deze LINK