Certificaat: ISO 9001:2015

Certificaat: ISO 9001:2015

Versatec Energy is verheugd dat Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. tijdens de laatste audit onze ISO-certificering heeft vernieuwd. Versatec is met succes overgestapt van de ISO 9001: 2008 naar de ISO 9001: 2015-norm. Uittreksels uit Lloyd’s auditrapport:

“Het bezoek is uitgevoerd op 21 november 2017 en gedeeltelijk op 22 november (rapport). Het bezoek werd uitgevoerd zoals gepland.

Op basis van de uitkomst van de beoordeling beveelt het beoordelingsteam de ISO 9001: 2015-certificering van Versatec Energy B.V. aan voor de overeengekomen scope. Mate van naleving van de beoordeelde norm: er zijn geen nieuwe non-conformiteiten geïdentificeerd. De organisatie voldoet aan de eisen van de ISO 9001: 2015-norm.

De beoordelingsteamleider bevestigt dat de contractuele regelingen voor ISO 9001: 2015 correct zijn. Dit omvat alle wijzigingen die vereist zijn als gevolg van de uitkomst van het Fase 1 bezoek (inclusief wijzigingen in de reikwijdte van de beoordeling, de duur van het bezoek aan fase 2 en de duur van volgende controlebezoeken). ”