Versatec voltooit Etzel Gas Storage Commissioning Project

Een uitvoerend directeur van Statoil prees de succesvolle uitvoering van de inbedrijfstelling door Versatec Energy en IV Oil & Gas voor het gasverbeteringproject Etzel Gas Lager (EGL) in Duitsland. Hij wees er ook op dat dit project, in termen van zijn Key Performance Indicators (KPI's), werd beoordeeld als een van de top drie Statoil-projecten die in de afgelopen 15 jaar zijn uitgevoerd.

Versatec was verantwoordelijk voor de mechanische voltooiing, inbedrijfstelling, inbedrijfstelling en overdracht van de verbeterde installatie door de installatie. IV Oil & Gas, de EPC-aannemer van het project, had verzocht dat Versatec het voltooiingsproces van de nieuwe installatie voor de bouwafdeling van IV zou ondersteunen. Er werd een Adsorber-systeem geïnstalleerd om water en zware koolwaterstoffen in het afvoergas te verwijderen, zodat EGL gas met maximale capaciteit kan exporteren. Dit was een "fast-track" -project, aangezien de faciliteit moest worden uitgebreid vóór de winter van 2014. Gedurende dit project moest de EGL continu in de operationele modus kunnen functioneren.